Monday, 14 February 2011

၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ " ျပည္ေထာင္စုေဆြးေႏြးပြဲ "

၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ " ျပည္ေထာင္စုေဆြးေႏြးပြဲ "

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔မွာ ရရွိခဲ႔ေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိ
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ယင္းပင္လံုစိတ္ဓာတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ
တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိ ျပသႏိုင္ခ့ဲေသာ
သာဓကေကာင္းတခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ဒီ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔မွ
စတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိ ျပန္လည္ေမြးျမဴၾကၿပီး
လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်ေသာစနစ္တစ္ခု ရရွိေအာင္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္
ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ဟုေလးစားစြာပန္ႀကားရင္း " ျပည္ေထာင္စုေဆြးေႏြးပြဲ "
ကိုရည္ရြယ္္က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စိတ္၀မ္းလက္ညီ

ခ်စ္ေတးသီအံ႔
တည္ေထာင္အမႈ
ျပည္ေထာင္စုကို
ညီေအာင္ အခုျပဳၾကစို႔။


Speech of General Aung San